UllernCup gjennom hele sesongen

Reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen

Bystyret vedtok 17.02.2010 nedenstående reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen. Planen omfatter robane og øvningsareal for roere og padlere. Robanen og øvingsareal merkes. Vi ber medlemmene ta hensyn til dette. Se Reguleringskart sjøareal Bestumkilen

§ 1Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket ABPN-200711755-3, datert 12.10.2009.
§ 2 Formål
Området reguleres til:
Offentlig trafikkområde – parkering/båtopplag
Spesialområde – friluftsområde i sjø
Spesialområde – småbåthavn
Spesialområde – roareal (robane, øvingsareal)
§ 3 Offentlig trafikkområde – parkering/båtopplag
Området kan benyttes til parkering. I vinterhalvåret (oktober – april) kan parkeringsplassen
benyttes til båtopplag.
§ 4 Spesialområde – friluftsområde i sjø
Krysningspunktet mellom øvingsareal og robane skal merkes spesielt med bøyer i sjøen.
§ 5 Spesialområde – roareal (robane, øvingsareal)
Robanen skal merkes med bøyer eller lignende.
I søknad om utgraving må det redegjøres for terrengbearbeiding og materialbruk ved
opparbeidelse av sjøkanten. Utgravingen må skje innenfor planens avgrensning. Det legges vekt
på at den nye sjøkanten får en høy estetisk kvalitet i utformingen. Sjøkanten forutsettes å være
tilgjengelig for allmennheten. Det skal tas særskilt hensyn til biologisk mangfold ved Hoffselvas
utløp.

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.

Arrangementer
  • UllernCupen 2024
    • 07/05/2024 - 24/09/2024
    • Oslo
  • Følg oss!

    Bli med 160 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

    Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.