UllernCup gjennom hele sesongen

Årsmøte USF 2018

Dato/Tid
Dato(er) - 20/03/2018
18:00 - 20:00

Sted
Ullern Båtforening

Beskrivelse

Årsmøte 2018 for Ullern seilforening

Årsmøte avholdes i UBF klubbhus i Drammensveien 198 tirsdag  20.mars 2018 kl 18:00

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets Årsberetning for 2017.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Aktiviteter 2018
 11. Foreta valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 2 styremedlemmer
  3. Revisor
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  5. Valgkomité med leder og ett medlem for neste årsmøte.

Det er 25 plasser totalt. 6 er reservert og 19 plasser er ledig. 0 avventer godkjenning.

Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Påmeldte

 • Stig Ulfsby
 • John Moen
 • Yngve Amundsen
 • Magne K. Fagerhol
 • Tor W. Fjeld
 • Reidar Hauge
Print Friendly, PDF & Email