UllernCup gjennom hele sesongen

Referat fra årsmøtet i Ullern seilforening 2. april 2019

Årsmøtet ble holdt i Ullern Båtforenings lokaler i Bestumkilen. 8 medlemmer var tilstede. Referat følger nedenfor.

Godkjenne de stemmeberettigede 

Alle 8 som var tilstede var stemmeberettigede 

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Ingen kommentarer. Godkjent 

Velge dirigent, referent og noen til å underskrive protokollen 

Leder i USF var dirigent. Sekretær i USF har vært referent, og godkjenning av protokollen skjer ved at styret i fellesskap lager referatet, og legger det ut på USFs hjemmeside.  

Behandle årsberetning for 2018 

Vi gikk gjennom innholdet i selve årsberetningen. Det ble en kort diskusjon om hvordan vi kan sikre at Ullerncuppens bane vil kunne bestå slik den er i dag. Våren 2018 var det «kollisjon» med brettseilere, som seiler ut fra sjøflyhavnen, ved toppmerket Rolsflu. Dette ble tatt opp med brettseilerforeningen og forbedret seg ila sesongen. Årsmøtet var opptatt av at styre fortsetter å ivareta USF (og UllernCupens) interesser i en god bane i Lysakerfjorden. KNS har tilbudt seg å bistå med å legge ut en ny bøye som (nytt) toppmerke. Dette vil styre holde oppmerksomhet omkring, og vurdere fortløpende i den kommende sesongen. Det ble også orientert om at USF vurdere å ta i bruk an «tidtakerapp» ila sesongen 2019, bl.a for å lette oppgaven for start- og målbåten. Årsmøte mente dette var en god ide.  

Årsberetningen ble godkjent.  

Behandle regnskapet i revidert stand 

Det ble lagt frem et regnskap for 2018, som viste et lite overskudd. Det var kun 20 betalende medlemmer i 2018. Styret tok ansvar for manglende utsending av faktura for medlemskontingent. Det ble derfor gjort rede for at purringer på betalinger av medlemskontingenter var satt i gang nå i 2019, og at dette ville bringe mer inntekter i regnskapet, og bedre likviditetStyret foreslo å godkjenne det foreliggende regnskapet uten revisorgodkjenningIngen kommentarer fra årsmøtet til forslaget, og dermed godkjennes regnskapet etter foreslått modell.  

NSF har ikke krav til revisorgodkjent regnskap (ved lav omsetning), og for fremtiden vil opplegget være at styret benytter et egenerklæringsskjema og en sjekkliste som NSF anbefaler for regnskap. Regnskap med egenerklæring/sjekkliste vil så kunne kvalitetssikres av regattakomiteenIngen kommentarer til dette, og dermed vil neste års regnskap bli godkjent etter denne modellen. 

Behandle forslag og saker 

Ingen saker innkommet fra medlemmer. Men styret informerte om fire mindre saker:  

 1. Medlemsregister er vasket og gjennomgått, etter manglende medlemsregistrering i 2018, og vil heretter oppdateres gjennom medlemsregistermodulen i NSF sin KlubbAdmin løsningVi fortsetter å sende ut kontingent per epost, og likeledes med purringene. Det er per tiden ca 80 medlemmer i registeret. Alle disse har fått sendt ut varsel om medlemskontingent. Det forventes ca. 35-40 betalende medlemmer i 2019. De resterende i registeret, som ikke betaler etter siste purring, vil bli satt til status utmeldt. 
 2. Endringer i seilingsbestemmelsene for UllernCupen. Det er åpnet for at medlemmer utenfor USF og FS kan delta i UllernCupen. De må betale en avgift på kr 300,- for å kunne delta. Endringen er gjennomført på vår hjemmeside allerede. 
 3. USF har byttet webhotell. Endringen innebærer bl.a. ny webadresse.  www.ullernseilfortening.no 
 4. Styret har laget et årshjul for aktiviteten i USF.
  Ved å ha en god oversikt over aktiviteter og gjøremål vil det bli lettere for styret å følge løpende, og informere raskere til medlemmene. 
 5. Fastsette medlemskontingent
  Styret foreslår å videreføre dagens medlemskontingent på KR 300 for 2019. Ingen kommentarer til dette. Godkjent. 

Budsjett for 2019 

Det ble lagt frem et budsjett for 2019. Det var ingen kommentarer til budsjettet, og det ble godkjent.  

Behandle planer for 2019 

UllernCupen er hovedaktivitet, og det leges opp til et par samlinger i forbindelse med cupen og et regelkurs. Det er allerede gjennomført et kurs i seiltrim i samarbeid med FS. 

Årsmøte foreslo å lage et opplegg for en fotokonkurranse i sesongen 2019, og at vi kårer et «vinnerbilde» ved årets premieutdeling ifrbm Ullercuppen høsten 2019. Styret synes forslaget er godt, og det lages et opplegg for dette, som presenteres på vår webside før første regatta (7. mai). 

Valg 

Det sittende styret ble gjenvalgt. Ingen andre kandidater var foreslått. Det foretas noen mindre justeringer av fordelinger av arbeidsoppgaver i styret. Styreleder vil heretter ha ansvaret for regnskapet.  

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.

Arrangementer
 • UllernCupen 2024
  • 07/05/2024 - 24/09/2024
  • Oslo
 • Følg oss!

  Bli med 161 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

  Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.