UllernCup gjennom hele sesongen

Revidert resultat UllernCupen 17.09.2013

En protest medførte at USA 50390 ble disket. Endelig resultat for seilasen 17. september ble dermed:

Plass Kaptein Forening Båtnr Båttype Seilt tid Korr. Tid Poeng
1 Iver Iversen Ullern NOR 14660 Mumm36 00:42:41 00:43:27 0,07
2 Svein Ivarson Ullern NOR 13847 Elan 37 00:45:38 00:45:30 0,13
3 Jon Vendelboe Ullern NOR 11620 X-37 00:49:00 00:49:35 0,20
4 Andreas Abilgaard Ullern NOR 14784 Elan 310 00:52:51 00:50:31 0,27
5 Pål Saltvedt Frognerk. NOR 11451 Dufour 34 00:53:07 00:51:12 0,33
6 Terje Berg KNS NOR 6359 Maxi 999 00:59:37 00:51:23 0,40
7 Christian Stensholt Frognerk. NOR 13724 Pogo 8,50 00:56:17 00:51:47 0,47
8 Gunnar Gundersen Frognerk. NOR 10044 Dehler 36 00:52:37 00:52:02 0,53
9 Claus Dankert Krohn Ullern NOR 6351 Omega 30 01:01:25 00:52:16 0,60
10 Espen Sunde Ullern NOR 7838 Mamba 33 01:01:18 00:52:58 0,67
11 Per Hillesund Ullern NOR 5295 Mamba 341 01:01:05 00:54:48 0,73
12 Arild Vikse Ullern NOR 175 11 M OD 00:53:20 00:55:28 0,80
13 Frode Amland Frognerk. NOR 12074 Elan 304 01:01:18 00:58:55 0,87
14 Nils Parnemann Ullern N 70 H-båt 01:29:03 01:11:57 0,93
Stig Ulfsby Ullern NOR 12517 Bavaria 32 Holiday dnf 1,00
Finn Kr. Aamodt Ullern NOR 13638 Hanse 350 dnf 1,00
Geir Atle Lerkerød Frognerk. NOR 14994 Seascape 27 dnf 1,00
Marius Andersen Frognerk. USA 50390 Mumm36 dsq 1,50

Se detaljer på Resultatliste 17.09.2013 (Excell). USA 50390 datt ned fra 8. til 9. plass på sammenlagtlisten. Sammenlagt finnes på Resultater i år.

De involverte partene har akseptert dommer Jan Hesselrot sitt forslag til avgjørelse i den foreliggende protestsaken:

Seilnummer USA 50390 Pakalolo, nedenfor betegnet P, har protestert på seilnummer NOR 11620 Metaxa, nedenfor betegnet M, for som lo båt å ikke ha svart på P’s loffing. M har under henvisning til kappseilingsreglenes § 17 forsvart seg med at loffingen skjedde etter at P’s overlapp ble etablert aktenfra mindre enn to båtlengder fra M og at P’s loffing ville gi den høyere kurs enn dens riktige kurs.

M har på sin side protestert på P for straks etter som båt for babord halser ikke å ha holdt unna for M som seilte for styrbord halser.

Hendelsesforløpet med kommentarer:

På seilasens siste legg, en slørelegg, kom begge båtene seilende for babord halser. P som førte spinnaker, kom bakfra, hadde størst fart og ønsket å passere M på dennes babord og lo side. Før overlapp ble etablert endret M (som ikke førte spinnaker) kurs mot babord slik at P (som pga. spinnakeren ikke kunne seile like høyt) måtte falle av og i stedet forsøke å passere M på dennes le og styrbord side. Etter at overlapp ble etablert forsøkte P som da var le båt av to båter for samme halser, å loffe M, som ikke svarte. M har forsvart seg med at P som fra klart aktenom hadde etablert overlapp mindre enn to båtlengder fra M, derved i strid med kappseilingsreglene ville seile høyere enn riktig kurs. Spørsmålet hvordan overlappen ble etablert er ikke tvilsomt. Avgjørende for P’s lofferett er dermed spørsmålet om hva som for P var riktig kurs. P har ikke gitt noen begrunnelse for eller på annen måte sannsynliggjort at dens riktige kurs forutsatte den loffingen eller kursendringen mot babord som M ikke svarte på. I og med at hendelsen fant sted på en slørelegg hvor begge båtene må antas å ville seile korteste vei mot mållinjen er det imidlertid liten grunn til å tro at P vil komme raskere i mål ved å endre kurs mot babord. Det er naturligvis mulig at P ville tjene å plassere seg i lo av M, men ved vurderingen av hva som er riktig kurs skal det etter kapseilingsreglenes definisjoner ses bort fra tilstedeværelsen av andre båter. Det antas derfor at riktig kurs for P var å fortsette sin kurs i le av M og at P derfor ikke hadde rett til å loffe M og at M ikke hadde noen plikt til å svare på P’s loffing. P’s protest kan derfor ikke føre frem.

Før overlappen ble brutt ved at P seilte forbi og kom klart forenom M jibbet M og fortsatte for styrbord halser mens P fortsatte for babord halser. Etter at overlappen var brutt kom P i vindskyggen fra M og mistet farten slik at M som kom for styrbord halser tok den igjen og traff den i hekken. P som seilte for babord halser har dermed ikke holdt av veien for en båt for styrbord halser slik den er forpliktet til etter kappseilingsreglenes § 10. M’s protest tas derfor til følge og P må diskvalifiseres.

Etter kappseilingsreglenes § 14 er en båt med retten til veien forpliktet til å unngå berøring av andre båter. Tatt i betraktning at det ikke er opplyst noe om personskade eller materielle skader som følge av sammenstøtet kan imidlertid M i henhold til § 14 b ikke straffes for dette.

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.

Arrangementer
  • UllernCupen 2024
    • 07/05/2024 - 24/09/2024
    • Oslo
  • Følg oss!

    Bli med 165 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

    Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.