UllernCup gjennom hele sesongen

Seilingsbestemmelser UllernCupen familieregatta 2016

Bane shorthanded og familieregatta

Bane shorthanded og familieregatta

 1. Regler for regattaen. Regattaen avvikles i henhold til de nedenfor fastsatte bestemmelser samt del 2 i ISAF’s kappseilingsregler.
 2. Regattadager. Regattaene i 2015 blir avviklet lørdag 4. juni og lørdag 20. august.
 3. Deltakelse. Regattaen er åpen for medlemmer av Ullern Seilforening og Frognerkilen Seilforening – medlemmer fra andre foreninger betaler kr 100 pr start på forskudd til konto 1607.51.44680.
 4. Ansvar. Alle deltagende båter skal være ansvarsforsikret i anerkjent forsikringsselskap. Forsikringsbevis kan kreves fremlagt. Arrangøren har intet ansvar for skader på personer eller materiell.
 5. Påmelding. Påmelding finner sted med påmeldingsskjema på hjemmesidene ullernseilforening.no senest kl.1700 dagen før regattaene og man skal oppgi:

Skipperens navn, samt kontakttelefonnummer og e-postadresse

Seilforening

Båtens seilnummer

Båttype

Båtens NOR rating-tall med og uten spinnaker

Om deltageren vil seile med eller uten spinnaker.

En bekreftelse på at båten er ansvarsforsikret.

 1. Endringer i NOR rating den aktuelle regattadagen. Dersom en båt ønsker å avvike fra påmeldingens preferanser vedr. spinnaker, skal det gis beskjed til startbåten senest kl. 1245 den aktuelle regattadagen.

Muntlige meldinger kan også gis til startbåten innen samme frist – man må forsikre seg om at meldingen er mottatt og oppfattet av startbåten.

 1. Resultatberegning. Resultatene for den enkelte regatta vil bli beregnet på grunnlag av det for båten gjeldende NOR rating-tall den aktuelle regattadagen.

Deltagende båter vil etter følgende regler bli tildelt poeng som følger:

Deltagere som får Dns (ikke startet) eller Dsq (diskvalifisert) får 1,50 poeng.

Deltagere som får Dnf (dvs. deltagere som starter, men ikke fullfører innen maksimaltiden eller bryter løpet av andre grunner enn eget regelbrudd) får 1,00 poeng.

Øvrige deltagere får en poengsum som tilsvarer plassiffer dividert på antall fullførende deltagere. Dersom en eller flere deltagere får Dnf beregnes poengsummen som plassiffer dividert på antall fullførende deltagere + 1.

Den deltager som har den laveste poengsummen i de 2 regattaene anses som vinner.

 1. Starttider og startprosedyre. Samtlige båter i familieseilasen starter kl. 1300 på GPS-tid. Startbåten, alternativt en av deltakerne, vil gi lydsignal – 5 minutters varsel – kl. 1255, og startsignal kl 1300. Dersom noen av båtene tyvstarter avgis 2 raskt på hverandre følgende lydsignaler umiddelbart etter de aktuelle båtenes starttidspunkter. Tyvstartende båter er selv ansvarlig for å vende tilbake og starte på nytt, men må runde startmerket eller startbåten før ny start – hensikten er å unngå og skaper vanskeligheter for startende båter som ikke tyvstartet. Tyvstartende båter som ikke vender tilbake og starter på nytt vil bli registrert som Dsq (diskvalifisert) og tildelt poeng i henhold til dette.

9 Start og mållinje. Start og mållinje vil være en tenkt linje mellom rød og sort flytestake vest for Killingen (Killingholmen) og Startbåten (personen som starter). I mangel av startbåt vil det legges ut en rød bøye øst for rød og sort flytestake, og start og mållinje vil være mellom rød og sort stake og rød flytebøye.

 1. Løpet.

Start ved Killingholmen (mellom Rød/sort stake og startbåt/rød bøye – 59.54.59 – 10.39.095)

 1. merke – Grunne for Gård gul bøye babord                                                       59.54.08 – 10.38.456
 2. merke – Hukflu grønn stake styrbord                                                                   59.53.65 -10.40.244
 3. merke – Geitegrunn babord rør                                                                         59.52 702 – 10.38.241
 4. merke – Nesoddtangen lysbøye Styrbord                                                         59.52 503 – 10.38.814
 5. merke Ildjernsflu Styrbord                                                                                    59.51.374 – 10.37.879
 6. merke – Nordre Steilesand, nordre Grønne bøye Styrbord                           59.49.579 – 10.35.735
 7. merke – Nordre Gåsungene Styrbord Rød                                                       59.50.617 – 10.36.124
 8. merke – Vassholmgrunn Styrbord Rød                                                            59.52.312 – 10.37.855
 9. merke – Geitegrunn Styrbord Rød                                                                       59.52.702 – 10.38.241
 10. merke – Hukflu grønn stake babord                                                                  59.53.65 -10.40.244
 11. merke – Grunne for Gård gul bøye styrbord                                                   59.54.08 – 10.38.456

Mål ved Killingholmen (mellom Rød/sort stake og startbåt/rød bøye)            59.54.59 – 10.39.095

Banen er totalt ca 13 nm

 1. Avkortning. Dersom første båt ikke har kommet i mål 3 timer etter start – kl 1600 – runder den det neste merke og noterer sin egen tid, samt etterfølgende båters passeringstid ved samme merke. Deltakere som ikke har passert samme merke innen 1 time etter 1.båts passeringstid får DNF.
 2. Målgang. Deltakerne skal selv notere egen tid ved målpassering, samt seilnummer på båten foran og bak i mål, og sende disse opplysningene pr e-post via kontaktskjema på hjemmesidene innen kl 1900 samme dag.

13 Maksimaltid. Båter som ikke har gått i mål før kl. 1700 vil bli registrert som Dnf (ikke fullført) og tildelt poeng i henhold til dette.

 1. Bryte løpet. Båter som bryter løpet uten at dette har sin årsak i eget regelbrudd vil bli registrert som Dnf og tildelt poeng i henhold til dette.
 2. Regelbrudd. Brudd på reglene for regattaene kan etter juryens bestemmelse føre til diskvalifikasjon.

Det er anledning til å fri seg fra straff ved å foreta straffevendinger etter start:

– Ved brudd på Kappseilingsreglene i Del 2 (Når båter møtes) kan man fri seg fra straff ved å foreta en totørnstraff – se regel 44.1 og 44.2.

– Ved brudd på regel 31 (Berøring av merker) kan man fri seg fra straff ved å foreta en entørnstraff se regel 44.1 og 44.2.

Spørsmål om diskvalifikasjon eller utelukkelse behandles av juryen på eget initiativ eller etter protest fra en av deltagerne.

 1. Protester – Protestfrist. Den som på grunnlag av regelbrudd vil protestere mot en annen båt må varsle denne på tydelig og hensiktsmessig måte så snart som mulig etter at regelbruddet har funnet sted, samt varsle USF via kontaktskjema snarest mulig etter målpassering dersom ikke startbåt er på plass. Skriftlig protest må deretter sendes som E-mail til Ullern Seilforening senest kl. 1000 dagen etter at det påståtte reglebrudd har funnet sted.
 2. Jury Alle spørsmål som oppstår i tilknytning til gjennomføringen av USF familieseilas, herunder spørsmål om protester, regelbrudd, diskvalifikasjon og utelukkelse avgjøres av jury bestående av tre medlemmer. De arrangerende foreninger oppnevner hver et medlem som sammen velger juryens formann. Juryens avgjørelser er inappellable.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Arrangementer
 • UllernCupen 2024
  • 07/05/2024 - 24/09/2024
  • Oslo
 • Følg oss!

  Bli med 165 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

  Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.