UllernCup gjennom hele sesongen

Resultater

1 3 4 5 6 7 9

Reviderte resultater UllernCupen 16.06.2016

Tirsdag 16.06.2015 startet Ivar kl. 18:00:00 til tross for at han i startlisten var oppført med starttid kl. 18:10:00 hvilket ble lagt til grunn i resultatberegningen. Forklaringen er at han seilte shorthand og at hans rating med spinnaker ble lavere enn 0,9390 slik seilingsbestemmelsene setter som grense mellom tidlig og sen start og at Ivar innrettet seg etter dette. Dette var naturligvis feil. Les videre

1 3 4 5 6 7 9