UllernCup gjennom hele sesongen

Årsmøte 2022

Dato/Tid
Dato(er) - 08/03/2022
18:00 - 19:30

Beskrivelse

 1. Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 14 dager før møtet. Dokumenter til møtet vil bli sendt ut ca en uke før selve årsmøtet.
Møtet arrangeres som nettmøte. Lenke sendes de påmeldte.
Agenda
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle Årsberetning for 2021.
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle organisasjonsplan/aktiviteter 2022
  10. Foreta valg:
   1. Leder og nestleder
   2. styremedlem
   3. Regattakomité
   4. Revisor
   5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
   6. Valgkomité

Det er 100 plasser totalt. 4 er reservert og 96 plasser er ledig. 0 avventer godkjenning.

Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Påmeldte

 • Yngve Amundsen
 • Stig Ulfsby
 • Joachim Lyng-Olsen
 • Jon Vendelboe
Print Friendly, PDF & Email