UllernCup gjennom hele sesongen

Årsmøte 2019

Dato/Tid
Dato(er) - 02/04/2019
18:00 - 20:00

Sted
Ullern Båtforening

Beskrivelse

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 14 dager før møtet. Dokumenter til møtet vil bli sendt ut ca en uke før selve årsmøtet.

Det serveres kaffe og kringle.

Agenda

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle Årsberetning for 2018.
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle organisasjonsplan/aktiviteter 2019
  10. Foreta valg:
   1. Leder og nestleder
   2. 2 styremedlemmer
   3. Regattakomité
   4. Revisor
   5. Representanter til til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
   6. Valgkomité

Det er 25 plasser totalt. 8 er reservert og 17 plasser er ledig. 0 avventer godkjenning.

Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Påmeldte

 • Stig Ulfsby
 • Yngve Amundsen
 • Nils Parnemann
 • Yngve Amundsen
 • Reidar Hauge
 • John Moen
 • Joachim Lyng-Olsen
 • Magne K. Fagerhol
Print Friendly, PDF & Email